Udskriv denne side

Generalforsamling i Kultur- og Idrætscenter Lanternen 2020

  • Torsdag, 28 maj 2020 07:12

Generalforsamling i Kultur- og Idrætscenter Lanternen S/I

Torsdag den 25/6 2020 kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Afholdelse af formandens beretning

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse og og godkendelse af årsregnskab

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter

8. valg af revisor

9. Evt.

 

NB! Lanternens Venner afholder deres generalforsamling samme dag kl. 18.30