Kultur- og Idrætscenter Lanternen - Lanternevej 1 - 9670 Løgstør - info@lanternen.dk

Generalforsamling i Kultur- og Idrætscenter Lanternen

  • Fredag, 07 april 2017 05:41

                                                                                                Løgstør, den 6. april 2017logo

 

 

Generalforsamling i Kultur- og Idrætscenter Lanternen

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00 i Kultur- og Idrætscenter Lanternen.

Forslag skal være formand, Benny Hansen, i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Afholdelse af beretning

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 7

      Anita Johansen og Allan Nielsen er på valg (begge modtager genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valg gælder for ét

    år ad gangen)

   Jette Madsen og Rene Danielsen (begge modtager genvalg)

8. Valg af revisor (valg gælder for ét år ad gangen)

      BDO

9. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sponsorer

  • BDO logo 300dpi
  • dankalk
  • jutlanderbank logo
  • nordea
  • PROBECO LOGO3
  • scandibyg
  • spar nord
  • tandlaegerne
  • Logo Danrevi Logstør Telefon Webadr CMYK